Cievna a vitreoretinálna ambulancia

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

Očná klinika SZU a UNB, 7. poschodie, č. dv. 14

Lekári:

MUDr. Lucia Štúrová, MUDr. Zuzana Jamrichová, MUDr. Zuzana Kubánová, MUDr. Vladimír Siska

Sestrička:

Silvia Vadovičová

Tel.č:

02/ 68 67 2819
Prestávka: 12.00 - 12.30