Uzavretý prístup ku gynekologickým ambulanciám, ultrazvuku a CTG- nemocničná poliklinika Nemocnica Ružinov

Z dôvodu rekonštrukčných prác sa dnešným dňom uzatvára prístup ku gynekologickým ambulanciám, ultrazvuku a CTG v nemocničnej poliklinike Nemocnice Ružinov. Prístup bude možný cez rehabilitačné oddelenie na prízemí nemocnice alebo cez suterén a prvé poschodie zadným schodišťom z prízemia polikliniky.