Očná a glaukomová ambulancia Nemocnice Ružinov dočasne presťahovaná

Očná klinická ambulancia / MUDr.Sitárová/ je dočasne presťahovaná do monobloku na 3.posch. č.d. 10,tel. 48234583
 
Glaukomová ambulancia / MUDr.Lilová / je dočasne presťahovaná na 3.posch. do monobloku č.d. 11, tel. 48234593