15. výročie operácie mozgu pri vedomí na Neurochirurgickej klinike LFUK UNB

kr
Obrázok ku správe: 15. výročie operácie mozgu pri vedomí na Neurochirurgickej klinike LFUK UNB
Nádory mozgu sú v Univerzitnej nemocnici Bratislava operované našpičkovej svetovej úrovni.
Lekári z Neurochirurgickej kliniky LFUK a UNB na bratislavských Kramároch opäť dosiahli
významný úspech. Pätnásť rokov operovania mozgových nádorov u pacientov pri vedomí zavŕšili
publikáciou v najvýznamnejšom európskom neurochirurgickom časopise Acta Neurochirurgica,
oficiálnom časopise Európskej neurochirurgickej spoločnosti (European Association of
Neurosurgical Societies, EANS). Operácie mozgu pri vedomí pacienta sa celosvetovo považujú za
náročné neurochirurgické výkony, vyžadujúce dokonalú súhru celého operačného tímu
neurochirurgov, anestéziológov, neurofyziológov a logopédov.
„Pre pacientov je to mimoriadne významný spôsob operácie. Operácie mozgu pri vedomí sa na
pracovisku Neurochirurgickej kliniky LF UK UNB realizujú od roku 2002, doteraz sme touto
metódou zoperovali viac, ako 350 pacientov. Môžem povedať, že výsledky neurochirurgickej liečby
pacientov na našom pracovisku sú porovnateľné s výsledkami na špičkových neurochirurgických
centrách vo svete“
, povedal prednosta Neurochirurgickej kliniky LF UK UNB Doc. MUDr. Andrej
Šteňo, PhD., MPH.
Hlavnou výhodou tohto typu operovania je unikátna možnosť identifikovať a ušetriť jednotlivé
štruktúry mozgu, a zároveň bezpečne a čo najrozsiahlejšie odstrániť mozgový nádor. Výsledkom je
zlepšenie prognózy pacientov. V špičkových svetových centrách sú operácie mozgu pri vedomí
vykonávané s pomocou tzv. intraoperačných zobrazovacích metód, ktoré pomáhajú v presnej
identifikácii a teda lepšom odstránení nádorového tkaniva – intraoperačnej magnetickej rezonancie
alebo intraoperačnej sonografie. Tieto zobrazovacie vyšetrenia sa vykonávajú počas samotného
výkonu. Neurochirurgovia z Kramárov pomocou trojrozmerného ultrazvuku dosiahli operačné
výsledky, ktoré sú porovnateľné s výsledkami špičkových centier, čo je hlavným dôvodom
publikovania článku v prestížnom neurochirurgickom časopise. Navyše, techniky využitia
trojrozmerného ultrazvuku počas operácií nádorov mozgu sami významne zlepšili a prispeli tak ku
skvalitneniu liečby pacientov s nádormi mozgu aj na iných pracoviskách vo svete.