Nefrologická ambulancia

Nemocnica akademika Ladislava Dérera

poschodie poliklinika, č.dv. 258

Lekári:

MUDr. Zuzana Žilinská, PhD., MHA, MUDr. Martin Chrastina, PhD., MUDr. Miroslava Sersenová

Sestrička:

Nataša Vítková, Ivana Čobejová

Tel.č: