25. výročie transplantácií krvotvorných buniek

titulna foto
Obrázok ku správe: 25. výročie transplantácií krvotvorných buniek
Klinika hematológie a transfuziológie Univerzitnej nemocnice Bratislava  slávi tento rok 25 rokov transplantácií krvotvorných buniek.

Na Klinike hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UN Bratislava (ďalej KHaT UNB) je najširší transplantačný program s najdlhšou históriou transplantácie kostnej drene/krvotvorných buniek na Slovensku, a to od roku 1993. Ročným počtom transplantácií sa KHaT UNB stala v súčasnosti najväčším transplantačným centrom v SR, V roku 2017 bola prekročená méta 100 transplantácií krvotvorných buniek v jednom roku.
„Chcel by som vysloviť obrovskú vďaku personálu za odbornosť, ľudský prístup a láskavosť s akou každý deň k pacientom na tejto klinike pristupujú. Je skutočne obdivuhodné vidieť, ako tu dokážu ľudí liečiť a pomáhať im v ich neľahkom osude,“ povedal generálny riaditeľ Univerzitnej nemocnice Bratislava Juraj Kovács.
Súčasťou Kliniky hematológie a transfuziológie je aj Národný register darcov kostnej drene. Tento register okrem toho, že registruje darcov, vyhľadáva a zabezpečuje transplantáty pre nepríbuzenské transplantácie krvotvorných buniek.
Klinika hematológie a transfuziológie je aktívne zapojená aj do medzinárodnej výmeny štepov, a aj vďaka tomuto celosvetovému registru sa dnes už piatykrát uskutoční odber od slovenského darcu, ktorý poskytne krvotvorné bunky pacientovi z Nemecka.   
V liečbe pacientov zohráva zásadnú úlohu tímový prístup, zaistený spoluprácou skúsených lekárov, sestričiek, ošetrovateľov a ďalších špecialistov, ako je fyzioterapeut alebo klinický psychológ.
„Klinika hematológie a transfuziológie v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda je  vskutku výnimočné pracovisko za ktorým je nespočetné množstvo zachránených životov a vyliečených pacientov,“ povedal medicínsky riaditeľ UNB Tomáš Heger.

titulna foto

IMG_0461

IMG_0465