58. Dérerov memoriál

titulná foto
Obrázok ku správe: 58. Dérerov memoriál
V poradí už 58. Dérerov memoriál sa konal v priestoroch Ministerstva zdravotníctva a ako každý ročník, tak aj tento bol bohatý na odborné prednášky z oblasti internej medicíny a s bohatou účasťou poslucháčov a prednášajúcich.

Čestné predsedníctvo Dérerovho memoriálu malo svoje zastúpenie aj v radoch Univerzitnej nemocnice Bratislava a na slávnostnom zahájení vystúpili Ing. Juraj Kovács, MBA, generálny riaditeľ UNB, prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc. a prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP.

„Interná medicína, ktorá predstavuje jeden zo základných odborov klinickej medicíny a je potrebná pre komplexnú liečbu každého pacienta má zvučné meno a kvalitu aj v Univerzitnej nemocnici Bratislava. Som nesmierne rád, že punc kvality a odbornosti na týchto klinikách je predovšetkým zásluhou ľudí, ktorí tu pracujú,“ povedal generálny riaditeľ UNB Juraj Kovács, ktorý zároveň poďakoval koordinátorom vedeckého programu doc. MUDr. Soni Kiňovej, PhD. a prof. MUDr. Ivici Lazúrovej, DrSc., FRCP.

Aj tento rok bola na tomto podujatí udelená, Slovenskou internistickou spoločnosťou Dérerova cena za celoživotný prínos na poli internej medicíny, ktorú získal MUDr. Pavol Makovický, PhD.


titulná foto

11042018122731-1


11042018122731-6