71. ročník chirurgického dňa Kostlivého

titulna foto
Obrázok ku správe: 71. ročník chirurgického dňa Kostlivého
I.chirurgická klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Univerzitnej nemocnice Bratislava v spolupráci so Slovenskou lekárskou spoločnosťou a Slovenskou chirurgickou spoločnosťou organizovala 71. ročník chirurgického dňa Kostlivého – najstaršieho česko-slovenského chirurgického kongresu.  Podujatie sa konalo pod záštitou predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Andreja Danka, ministra zdravotníctva Slovenskej republiky Tomáša Druckera a dekana Lekárskej fakulty prof. MUDr. Juraja Šteňa, DrSc.

Podujatie, ktoré patrí k najvýznamnejším medzinárodným stretnutiam chirurgov zo Slovenskej a Českej republiky sa konalo v priestoroch Lekárskej fakulty Univerzity Komenského. Prednášky boli zamerané na tému "Komplikácie v chirurgii". Kongresu sa zúčastnil aj generálny riaditeľ Univerzitnej nemocnice Bratislava Juraj Kovács. Vo svojom príhovore vyzdvihol špičkovú prácu slovenských chirurgov z ktorých mnohí pracujú aj v nemocniciach UNB. „Som nesmierne rád, že sa dnes nachádzame na mieste, ktoré má silnú symboliku a z ktorého vyšlo množstvo lekárov, budúcich špičkových chirurgov uznávaných v celosvetovom meradle. Mnohí z nich pracujú aj v Univerzitnej nemocnici Bratislava, na čo som nesmierne hrdý, pretože okrem záchrany ľudských životov sa významne podieľajú aj na vychovávaní budúcich lekárov.“  povedal Juraj Kovács.

Okrem odborného programu, ktorý bol zostavený z jednotlivých blokov sa odovzdávala aj významná cena. V mene čestného predsedníctva bola Kostlivého cena udelená zosnulému prof. MUDr. Petrovi Kothajovi, PhD. za jeho celoživotnú významnú prácu a publikáciu Dejiny slovenskej chirurgie.

Dr.h.c. prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., MHA vo svojom príhovore hovoril aj o vzdelávaní v chirurgickom odbore. „Pred 270-timi rokmi za vlády Márie Terézie sa práca chirurgov označovala, ako umenie. Preto vážení kolegovia zveľaďujme svoje umenie, obnovujme a rozširujme svoje odborné vedomosti. Predovšetkým kvôli našim pacientom, aby sme im vedeli poskytnúť, zdravotnú starostlivosť na najvyššej úrovni, povedal v prednese prof. MUDr. Ján Breza.

Profesor Stanislav Kostlivý sa významne zapísal do medicínskej histórie,  ako vynikajúci špecialista, zakladateľ slovenskej chirurgickej školy, ktorý vychoval niekoľko generácií slovenských lekárov a zanechal bohatú vedeckovýskumnú a publikačnú činnosť.

titulna foto

IMG_9429

IMG_9455