| ÚVODNÁ STRÁNKA  | NEMOCNICA STARÉ MESTO |

 O NÁS
 KONTAKT
 AMBULANCIE
 
 
 
 

 

Psychiatrická klinika LFUK a UNB


O nás:

Psychiatrickú kliniku LFUK a UNB, Nemocnica Staré Mesto možno označiť za jednu z najstarších a najvýznamnejších psychiatrických inštitúcii na Slovensku. Na pôde tohto pracoviska vyrástlo viacero odborníkov, ktorí vytvárali charakter psychiatrie a ovplyvnili jej vývoj na celom Slovensku.
Činnosť a aktivity pracoviska sú rôznorodé. V liečebno-preventívnej činnosti poskytuje klinika ústavnú psychiatrickú starostlivosť pre pacientov spádového územia Bratislava I a IV. Klinika má kapacitu 70 lôžok.
Na klinike sú prijímaní aj pacienti z iných spádových oblastí, ide zväčša o zložitejšie stavy z diagnostického, ako aj terapeutického hľadiska. Výhodou pracoviska je prevádzka jednotky intenzívnej psychiatrickej starostlivosti (4 lôžka), kde je možné kontinuálne sledovanie a starostlivosť v obzvlášť náročných klinických situáciách. Významnou súčasťou pracoviska je denný stacionár (15 miest), ktorý pôsobí vo vhodne upravených priestoroch. Rehabilitačné a resocializačné možnosti denného stacionára využívajú aj pacienti, ktorí absolvovali liečbu na iných lôžkových psychiatrických oddeleniach. Priestory sa využívajú i na pracovnú terapiu a psychoterapiu pacientov hospitalizovaných na klinike.
Okrem príjmovej a konziliárnej ambulancie pôsobia na klinike aj špecializované ambulancie (detská a dorastová ambulancia, gerontopsychiatrická ambulancia, ambulancia pre chronické psychotické poruchy, ako aj sexuologická ambulancia). Ambulantný úsek okrem príjmovej a konziliárnej činnosti v rámci UNB Nemocnica Staré Mesto poskytuje dispenzárnu starostlivosť u vybraných diagnostických skupín pacientov.
Súčasťou pracoviska je úsek klinickej psychológie, ako aj elektrofyziologické laboratórium (Falopletyzmografické a Elektroencefalografické laboratórium). Významný je úsek sociálnej práce, ktorý vedie erudovaný pracovník s vysokoškolským vzdelaním.
Okrem liečebnej činnosti sa klinika zúčastňuje na bohatej pedagogickej činnosti. Vyučovanie sa realizuje paralelne v slovenskom, ako aj anglickom jazyku. Novinkou je špecializačné štúdium pre lekárov, ktorí plánujú absolvovať atestáciu z psychiatrie. Bohatá je vedecká a publikačná činnosť pracoviska, Psychiatrická klinika Nemocnice Staré Mesto je v tomto smere určujúcim pracoviskom v rámci celej Slovenskej republiky.


Kontakt:

Psychiatrická klinika LFUK a UNB
Nemocnica Staré Mesto
Mickiewiczova 13
Bratislava
813 69
Blok, 3. Poschodie
02/ 57 290 385
02/ 57 290 463 (sekretariát)
(sociálny pracovník)
02/ 57 290360 (denné sanatórium)
02/ 57 2903 828 (vedúca sestra)

ivan.andre@sm.unb.sk (zást. prednostu pre liečebnú činnosť, primár)
viera.korinkova@sm.unb.sk (zást. prednostu pre pedagogiku)Ambulancie:

Príjmová a konziliárna ambulancia
Blok H, 3. poschodie
Lekári: MUDr. Lucia Žlnayová, PhD., MUDr. Barbora Vašečková, MUDr. Juraj Frolkovič – piatok
Ordinačné hodiny: nepretržitá prevádzka, mimo pracovného času ambuluje lekár v rámci pohotovostnej služby
Kontakt: 02/57 290 442

Pedopsychiatrická a dorastová ambulancia
Blok E, 3. poschodie
Lekári: MUDr. Viera Horváthová, MUDr. Natália Dimová
Ordinačné hodiny: pondelok – štvrtok 8: 00- 12: 00
Kontakt: : 02/57 290 348

Gerontopsychiatrická ambulancia
Blok E, 3. poschodie
Lekár: Doc. MUDr. Eduard Kolibáš, CSc.
Ordinačné hodiny: utorok 13: 00 – 15: 00
Kontakt: : 02/57 290 348

Ambulancia pre chronické psychotické poruchy
Blok E, 3. poschodie
Lekári: Doc. MUDr. Eduard Kolibáš, CSc., Doc. MUDr. Viera Kořínková, CSc.
Ordinačné hodiny: streda 13: 00 – 15: 00
štvrtok 13: 00 – 15: 00
Kontakt: : 02/57 290 348

Sexuologická ambulancia a PPG laboratórium
Blok E, 3. poschodie
Klinický psychológ: RNDr. Mgr. Dušan Kešický, PhD.
Ordinačné hodiny: streda 13: 00 – 17: 00
Kontakt: : 02/57 290 348
 


Adresa
:


     Univerzitná nemocnica
     Bratislava
     Nemocnica Staré Mesto
     Mickiewiczova 13
     813 69 Bratislava
    

     


Kde nás nájdete

 Vedenie kliniky:

  Prednosta:
  Doc. MUDr. Ján Pečeňák, CSc.

  Primár:
  MUDr. Ivan André, PhD.
 
  Vedúca sestra:

  Mgr. Anna Ližbetinová

 

 


 

 (c) 2010  Univerzitná nemocnica Bratislava, IČO: 31813861, DIČ: 2021700549, IČ DPH: SK 2021700549
 | Úvod | Kontakt | Webmaster |