Ambulancia cievna a laserovej liečby

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

Očná klinika SZU a UNB, 7. poschodie, č. dv. 13

Lekári:

MUDr. Katarína Struhárová, PhD., MUDr. Zuzana Kubánová, MUDr. Lucia Štúrová, MUDr. Martin Černák, PhD., MUDr. Zuzana Jamrichová

Sestrička:

Viera Belovičová

Tel.č:

02/ 68 67 2821