Ambulancia liečebno - preventívnej starostlivosti

Nemocnica Staré Mesto

Blok E, prízemie

Lekári:

MUDr. Monika Bartošová, MUDr. Vladimír Kayser, MUDr. Lucia Knappková

Sestrička:

Tel.č:

02/57 290 462 (objednanie pacientov)

Odbery: denne do 9:00 hod, akútne kedykoľvek počas ordinačných hodín

Prestávka: 12.00 - 12.30