Ambulancie klinickej genetiky

Nemocnica Staré Mesto

Americké nám. 3., posledný vchod 1. posch

Lekári:

MUDr. Edita Halasová, MUDr. Michaela Pietrzyková, MUDr. Petra Jungová, MUDr. Mária Bieliková, MUDr. Iveta Mlkvá.

Sestrička:

Mária Jergušová, Zuzana Vokálová

Tel.č:

02/ 52 96 8855
Pacienti sú na genetické vyšetrenie alebo na genetickú konzultáciu objednávaní telefonicky, písomne alebo osobne. K objednaniu je potrebné písomné doporučenie ošetrujúceho lekára. Vyšetrenia a konzultácie sa poskytujú aj na vlastnú žiadosť pacienta ako platené služby.