Angiologická ambulancia II.

poschodie poliklinika, č. dv. 205

Lekári:

MUDr. Lucia Maheľová

Sestrička:

Anna Bukovčáková

Tel.č:

02/ 59 54 5221