Centrum pre liečbu HIV/AIDS pacientov I

Nemocnica akademika Ladislava Dérera

infektologický pavilón, medziposchodie, č. dv. 15

Lekári:

MUDr. Schunnar

Sestrička:

Tel.č:

02/59 54 2960