Centrum pre liečbu HIV/AIDS pacientov II

infektologický pavilón, medziposchodie, č. dv. 20

Lekári:

MUDr. Bukovinová, PhD.

Sestrička:

Tel.č:

02/59542919, -2403
Len objednaní pacienti