Cenu za vedu a techniku získal tím z nemocnice na bratislavských Kramároch pod vedením doc.MUDr. Andreja Šteňa, PhD., MPH

IMG_0034
Obrázok ku správe: Cenu za vedu a techniku získal tím z nemocnice na bratislavských Kramároch pod vedením doc.MUDr. Andreja Šteňa, PhD., MPH
´
Cenu za vedu a techniku v kategórii Vedecko-technický tím roka 2017 získal Multidisciplinárny tím z nemocnice na bratislavských Kramároch pod vedením doc.MUDr. Andreja Šteňa, PhD., MPH za vyvinutie novej metódy intraoperačnej identifikácie mozgových ciev pomocou navigovanej 3D-sonografie zvyšujúcej bezpečnosť odstraňovania hlboko uložených nádorov v mozgu. Jedná sa o najvyššie ocenenie v oblasti vedy a techniky v Slovenskej republike, udeľované je Ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR.
 
Príhovor doc.MUDr. Andreja Šteňa, PhD., MPH na slávnostnom odovzdávaní cien:
 
Vážená pani ministerka,
 
je mi veľkou cťou, že práca nášho tímu bola odmenená takýmto významným ocenením.  V prvom rade ďakujeme Vám a komisii za udelenie ocenenia, ako aj vedeniu Univerzitnej nemocnice Bratislava za nomináciu. Samozrejme sa chcem poďakovať členom nášho tímu pánovi doktorovi Hollému – špičke slovenskej neuroanestéziológie a taktiež pani doktorke Timárovej – špičke slovenskej neurofyziológie. Vďaka patrí aj našim rodinám.
 
Túto cenu však nevnímame ako ocenenie len pre nás troch a ani ho nevnímame ako ocenenie len pre tri rozličné kliniky na ktorých pracujeme.
Túto cenu vnímame ako ocenenie pre celú Dérerovú nemocnicu Kramáre, pre všetkých lekárov a sestry. Na to, aby sme mohli neurochirurgickú liečbu vykonávať na európskej úrovni, potrebujeme profesionálnu podporu aj z ďalších kliník. Ďakujeme preto aj rádiológom, logopédom, internistom a endokrinológom - od zástupcov všetkých týchto odborov má Neurochirurgická klinika v nemocnici na Kramároch profesionálnu podporu. Naša vďaka patrí aj zástupcom ďalších kliník s ktorými spolupracujeme: traumatológom - v spolupráci s ktorými riešime napr. polytraumy, chirurgom - s ktorými spolupracujeme napr. pri chirurgickej liečbe hydrocefalu ako aj lekárom z ďalších kliník.
 
Musím poznamenať, že napriek tomu, že naša nemocnica je síce „stará a hrdzavá“ a vo viacerých ohľadoch nespĺňa požadované parametre modernej nemocnice, vďaka entuziazmu mnohých ľudí však stále dokážeme dosahovať v medicíne také výsledky, ktoré sú publikované v najvýznamnejších svetových časopisoch, ako aj vyvinúť nové metodiky, ktoré sú potom prevzaté vo významných svetových centrách.
 
Srdečne ďakujem za podporu generálnemu riaditeľovi celej Univerzitnej nemocnice Bratislava pánovi inžinierovi Kovácsovi, medicínskemu riaditeľovi UNB pánovi doktorovi Hegerovi, námestníkovi pre nemocnicu Kramáre pánovi doktorovi Mayerovi, ako aj vedúcej Odboru nelekárskych zdravotníckych činností pani magistre Švantner, ktorí robia všetko čo je v ich silách, aby nám prácu uľahčili.
 
Na záver mi dovoľte vyjadriť jedno prianie: tak ako sa nemajú meniť víťazné tímy v športe, tak dúfam, že bude pokračovať aj náš tím v odbornej medicínskej práci.
Preto veľmi úprimne držím palce pánovi ministrovi zdravotníctva v jeho úsilí o vybudovanie novej nemocnice na Rászochách. Podľa vyjadrenia pána ministra pred Akademickým senátom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, má nemocnica Kramáre fungovať dovtedy,  kým sa na Rázsochy nepresťahuje. Špičkovú novú nemocnicu, kde bude možné aj naďalej dosahovať také výsledky, ako ten, za ktorý sme boli ocenení, si všetci čo sme tu, ako aj všetci ľudia na Slovensku, zaslúžime.
 
Prosím Vás preto všetkých o pevnú podporu tohto zámeru.

IMG_0034

diplom

IMG_4618

IMG_4621