Chirurgická ambulancia I.

Nemocnica akademika Ladislava Dérera

prízemie poliklinika, č. dv. 111

Lekári:

MUDr. Roman Šebo, PhD., MPH., prim. MUDr. Martin Hladík, MUDr. Branislav Perina, MUDr. Magdaléna Bodnárová, CSc., Prof. MUDr. Juraj Olejník, PhD., MUDr. Marek Vician, PhD., MUDr. Ivan Brychta, PhD.

Sestrička:

Madlen Vargová

Tel.č:

02/ 59 54 2467