Chirurgická ambulancia II.

Nemocnica akademika Ladislava Dérera

prízemie poliklinika, č. dv. 112

Lekári:

Sestrička:

Frederika Gunárová, Elena Heššová

Tel.č:

02/ 59 54 2810

Lekári chirurgickej kliniky sa striedajú