Diabetologická ambulancia

Nemocnica akademika Ladislava Dérera

poschodie poliklinika, č. dv. 260

Lekári:

MUDr. Katarína Černá, MHA

Sestrička:

Mária Milátová, Elena Štulajterová

Tel.č:

02/ 59 54 2385
Denne 7.15 - 8.00 odbery krvi