Foniatrická ambulancia

Nemocnica Ružinov

prízemie polikliniky, č. d. 3

Lekári:

MUDr. Erika Krátka

Sestrička:

Tel.č:

02/48234 730