Genetická ambulancia

Nemocnica akademika Ladislava Dérera

-1. poschodie budova infekčného pavilónu

Lekári:

Doc. MUDr. Ďurovčíková, CSc., prim. MUDr. Eleonóra Čmelová, MPH., MUDr. Slávka Machalová

Sestrička:

Mária Voštenáková

Tel.č:

02/ 59 54 2805
             
Pacienti sa na konzultáciu môžu objednať telefonicky alebo osobne. 
Súčasťou vyšetrenia je genealogická analýza, kde sa získavajú informácie o zdravotnom stave rodinných príslušníkov. Pred genetickými testami pacient, alebo jeho zákonný zástupca (u dieťaťa rodič) podpisuje informovaný súhlas.