Glaukómová ambulancia I.

Nemocnica Ružinov

prízemie nemocničnej polikliniky, č. dv. 50

Lekári:

MUDr. Anna Hudáková, MUDr. Sylvia Lea Ferková, PhD., MUDr. Juraj Sekáč

Sestrička:

Bc. Andrea Baranová

Tel.č:

02/ 482 34 787
Obedná prestávka: 12.30 - 13.00