I.neurologická klinika LF UK a UNB získala prestížne diamantové ocenenie

neura 2
Obrázok ku správe: I.neurologická klinika LF UK a UNB získala prestížne diamantové ocenenie
Európska organizácia pre cievne mozgové príhody (European Stroke Organization – ESO) udelila
I.neurologickej klinike Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice
Bratislava, štatút Diamantového centra pre liečbu cievnych mozgových príhod.


I.neurologická klinika LF UK a UNB sa v roku 2016 zapojila do iniciatívy Angels. Stala sa súčasťou
rastúcej komunity profesionálov, ktorí optimalizujú kvalitu starostlivosti o pacientov s náhlou
cievnou mozgovou príhodou. Cieľom iniciatívy Angels je zvýšiť počet pracovísk v Európe, ktoré sú
pripravené poskytnúť tú najlepšiu starostlivosť.

„Sme jediné komplexné pracovisko v Slovenskej republike, ktoré je schopné postarať sa o pacienta
s mozgovo-cievnou príhodou, vrátane endovaskulárnych výkonov nad rámec európskych štandardov
a to 24 hodín denne a 7 dní v týždni“,
povedal prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD.
Ročne je na tomto pracovisku hospitalizovaných približne 400 pacientov, z toho približne 350
pacientov s diagnózou akútneho mozgového infarktu.

„Som veľmi rád, že aj naša nemocnica sa môže pochváliť týmto prestížnym diamantovým ocenením,
ktoré udeľuje medzinárodná organizácia. Dokazuje to, že v našej nemocnici máme špičkové
pracoviská na ktorých pracujú jedineční odborníci, ktorí dokážu pacientovi poskytnúť zdravotnú
starostlivosť na najvyššej úrovni a neraz aj zachrániť život“
, dodal generálny riaditeľ Univerzitnej
nemocnice Bratislava Juraj Kovács.

I.neurologická klinika poskytuje najvyššie a najkvalitnejšie služby v odbore neurológia. Klinika sa radí
medzi najvýznamnejšie vedecké pracoviská Univerzity Komenského Bratislava a získala štatút Centra
excelentnosti pre náhle cievne mozgové príhody v rámci operačného programu EÚ.