Interná ambulancia I.

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

prízemie poliklinika, č. dv. 2

Lekári:

MUDr. Adriana Fľaková, Doc. MUDr. Oľga Jurkovičová, CSc., MUDr. Stanislava Remišová, MUDr. Svetlana Bodíková, PhD., MUDr. Jozef Kalužay, PhD.,

Sestrička:

Bročková Katarína

Tel.č:

02/ 68 67 2527

Odber biologického materiálu denne 7.00 - 8.30
Realizujú sa tu konziliárne interné vyšetrenia, vrátane interných vyšetrení pred operáciou u ambulantných pacientov. Interná ambulancia poskytuje tiež vyššie konziliárne služby pre ambulantných pacientov a dispenzárnu starostlivosť pacientov s vybranými diagnózami. Vykonáva sa tu aj príjem pacientov na hospitalizáciu mimo urgentných stavov, ktoré sa prijímajú cez Oddelenie urgentnej medicíny.