Interná II.

Špecializovaná geriatrická nemocnica Podunajské Biskupice

I.poschodie G-pav.

Lekári:

Sestrička:

Bobríková

Tel.č:

0918 379 630
Č.d.TelefonDeňLekárHodinySestra
10918 379 630PoMUDr. Kuka, MUDr. Račický, MUDr. Adamka, MUDr. MikusBobríková