Klinická ambulancia

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

1. poschodie polikliniky, č. dv. 119

Lekári:

Pondelok: MUDr. Hasillová Natália/ MUDr. Struhárová Katarína, PhD., MBA
Utorok: MUDr. Juhanesovičová Petra/ MUDr. Drmota Michal
Streda: MUDr. Pišteková Hilda/ MUDr. Štúrová Lucia
Štvrtok: MUDr. Poropatichová Petra/ MUDr. Majtánová Nora, PhD.
Piatok: MUDr. Oravcová Lenka, PhD./ MUDr. Jamrichová Zuzana

Sestrička:

Viera Hubinská

Tel.č:

02/ 68 672 626
Prestávka: 12.00 - 12.30
 
Objednávanie pacientov: pacienti odoslaní do klinickej ambulancie na konziliárne vyšetrenie od obvodného oftalmológa bez objednania