Klinická imunológia a alergiológia

Špecializovaná geriatrická nemocnica Podunajské Biskupice

pavilón C prízemie, č. dv. 100

Lekári:

MUDr. Katarína Cajchanová PhD

Sestrička:

PhDr. Emília Madarászová

Tel.č:

0918 379 749