Konziliárna ambulancia pneumológie a ftizeológie

Nemocnica Ružinov

Blok D, 2. poschodie

Lekári:

MUDr. Mária Lisá

Sestrička:

Monika Droppová

Tel.č:

02/ 48 234 843,
Odbery denne 7.00 - 8.00