Kostná dreň našich darcov pomohla pacientom v Amerike

foto klinika hematologie
Obrázok ku správe: Kostná dreň našich darcov pomohla pacientom v Amerike
Národný register darcov kostnej drene (pracovisko je súčasťou Kliniky hematológie a transfuziológie v UNB),
ako jediné akreditované pracovisko na Slovensku, ktoré vyhľadáva vhodných nepríbuzných
darcov pre dospelých aj detských pacientov poskytol darcov krvotvorných kmeňových buniek
pacientom najväčšieho registra na svete - The National Marrow Donor Program, Minneapolis,
USA.
Aktuálne je na Slovensku v databáze Národného registra darcov kostnej drene evidovaných 17 593
darcov. „Aj v takýchto prípadoch sa nám ukazuje, aká je existencia Národného registra darcov
dôležitá. Klinika hematológie a transfuziológie je aktívne zapojená do medzinárodnej výmeny štepov,
a vďaka tomuto celosvetovému registru je možné zachraňovať životy pacientom z celého sveta,“

povedala zástupkyňa prednostu Kliniky hematológie a transfuziológie MUDr. Marcela Skraková
Národný register darcov kostnej drene (NRDKD) vznikol pri Klinike hematológie a transfuziológie
LF UK, SZU a UN Bratislava v r. 1995.
Až 3 slovenskí darcovia z nášho registra darovali svoje KKB pre pacientov z najväčšieho registra na
svete. Posledný odber pre pacienta registrovaného v tomto americkom registri bol realizovaný
začiatkom februára. Kolegovia z Ameriky zaslali nášmu tímu lekárov a sestier poďakovanie v ktorom
vyzdvihli dôležitosť spolupráce a tiež profesionálny prístup pracoviska Kliniky hematológie
a transfuziológie v UNB. „Tieto slová nielen potešia, ale hlavne povzbudia našich pracovníkov, aby
aj naďalej pokračovali v úspešnom fungovaní Národného registra darcov kostnej drene,“
povedala
prednostka kliniky prof. MUDr. Angelika Bátorová, PhD.
Od roku 1998 je členom svetového registra darcov kostnej drene BMDW (Bone Marrow Donors
Worldwide) a svetovej asociácie darcov kostnej drene WMDA (World Marrow Donor Association),
ktoré združujú desiatky národných registrov. Vďaka tomuto členstvu môže NRDKD vyhľadávať
nepríbuzných darcov v celosvetovej databáze.
V liečbe pacientov zohráva zásadnú úlohu tímový prístup, zaistený spoluprácou skúsených lekárov,
sestričiek, ošetrovateľov a ďalších špecialistov, ako je fyzioterapeut alebo klinický psychológ.
„Klinika hematológie a transfuziológie v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda je výnimočné pracovisko za
ktorým je nespočetné množstvo zachránených životov a vyliečených pacientov,“
dodala riaditeľka
UNB Renáta Vandriaková.
NRDKD počas svojej existencie:
-  vyhľadával nepríbuzného darcu pre 738 pacientov zo SR - (475 dospelých a 263 detí)
-  od roku 1999 zorganizoval dovoz transplantátov KKB od nepríbuzných darcov pre 455
(detských 140 a dospelých 315) pacientov v SR (najviac z Nemecka – 319, z Poľska 54).