Minulý týždeň sa konal už v poradí 26. Bárdošov memoriál

titulna foto
Obrázok ku správe: Minulý týždeň sa konal už v poradí 26. Bárdošov memoriál
Univerzitná nemocnica Bratislava I. gynekologicko – pôrodnícka klilnika LF UK a UNB, Centrum reprodukčnej medicíny UNB v spolupráci so Slovenskou gynekologicko – pôrodníckou spoločnosťou organizovali už v poradí 26. Bárdošov memoriál, ktorý sa konal na pôde Univerzitnej nemocnice Bratislava – Antolská.
Už 26. krát sa stretli odborníci zo Slovenskej a Českej republiky z oblasti gynekológie a reprodukčnej medicíny, aby si na odborných prednáškach vymenili svoje skúsenosti a vzájomne sa inšpirovali.
Konferenciu slávnostne otvorili generálny riaditeľ Univerzitnej nemocnice Bratislava Ing. Juraj Kovács, MBA,  prednosta I. gynekologicko-pôrodníckej kliniky LF UK a UNB prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc., zástupca prednostu a vedúci lekár Univerzitného pracoviska reprodukčnej medicíny MUDr. Martin Petrenko, CSc.
Generálny riaditeľ UNB vo svojom príhovore  vyzdvihol pracovisko I. gynekologicko – pôrodníckej kliniky a tiež jedinečnosť Univerzitného pracoviska reprodukčnej medicíny. Vyslovil presvedčenie o tom, že rozvoj a podpora reprodukčnej medicíny je viac, ako potrebná.   
„Je  fascinujúce sledovať akým pokrokom si reprodukčná medicína prešla a ako je liečba neplodnosti aj na Slovensku na veľmi vysokej úrovni a to samozrejme aj vďaka vám,“ povedal generálny riaditeľ UNB Juraj Kovács.
Profesor Augustín Bárdoš, bol významnou osobnosťou slovenskej gynekológie a pôrodníctva, autorom dôležitých vedeckých prác a štúdií, ktoré sa dotýkajú aj reprodukčnej medicíny.
Program bol už tradične zostavený z plenárnych prednášok, zo sympózií prednášok, ktoré boli zamerané na reprodukčné zdravie.  

BMbardmem