Neurooftalmologická ambulancia

Nemocnica Ružinov

prízemie nemocničnej polikliniky, č. dv. 37A

Lekári:

MUDr. Petra Šarišská

Sestrička:

Dana Lachkovičová

Tel.č:

02/482 34 920

Prestávka: 12.30 - 13.00