Nové okná v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda

foto Antolska
Obrázok ku správe: Nové okná v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda

Skvalitňujeme podmienky na liečbu pacientov a lepšie pracovné podmienky pre zdravotníkov. Po
takmer 30 rokoch prichádza k výmene ešte pôvodných okien a žalúzií na budove nemocnice
v Petržalke (UNB). V Nemocnici sv. Cyrila a Metoda sa postupne vymieňajú takmer všetky okná,
čo je 3 500 okien v hodnote takmer 2 300 000 EUR. Investícia je financovaná z kapitálových
výdavkov rezortu.


Po ukončení verejnej súťaže a splnení všetkých zákonných podmienok verejného obstarávania sa
začalo s výmenou okien v januári tohto roku. Výmena okien, ktoré majú 30 rokov, bude pre
pacientov znamenať väčší komfort a kvalitnejšie podmienky, navyše pre nemocnicu výmenou dôjde
aj k značnej úspore energetickej spotreby budovy. „Našou snahou je pacientom vytvárať čo
najlepšie podmienky, ktoré môžu zvýšiť ich komfort počas hospitalizácie. Som veľmi rada, že
samotná realizácia výmeny postupuje podľa plánu a približne v septembri tento rok budú práce
ukončené,“
povedala riaditeľka Univerzitnej nemocnice Bratislava, Renáta Vandriaková.

Na základe harmonogramu prác bol dohodnutý postup a spôsob výmeny okien s minimálnym
obmedzením prevádzky jednotlivých oddelení po dohode s vedením pracovísk, tak aby to pacient
nepocítil. Aktuálne boli práce dokončené na lôžkovom oddelení, finalizujú sa priestory pre ženy
a deti a v najbližších dňoch sa začne s výmenou okien na zákrokových sálach a jednotlivých klinikách
a oddeleniach.

V rámci celej Univerzitnej nemocnice Bratislava sú postupne realizované rekonštrukcie viacerých
kliník a oddelení. Z kapitálových výdavkov Ministerstva zdravotníctva plánujeme zrealizovať
rekonštrukciu výťahov, rekonštruujú sa zákrokové sály, realizujú sa nevyhnutné opravy
budov. V spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva sa investuje do prístrojové vybavenia, prichádza
k modernizácii prístrojov a zdravotníckeho zariadenia. V Univerzitnej nemocnici Bratislava došlo
minulý rok k výmene takmer celého lôžkového fondu , čo predstavuje 2 302 lôžok v hodnote 4,4 mil. EUR.