Obmedzenie návštev

Z dôvodu zvýšeného výskytu akútnych respiračných ochorení a chrípky je obmedzenie návštev na Oddelení dlhodobo chorých UNB, Nemocnica Ružinov, od 31.01.2018 do odvolania.