Očná klinika SZU a UNB

Klinika poskytuje kompletnú oftalmologickú starostlivosť pre obyvateľov Petržalky a okolia Bratislavy, ako aj pre pacientov z celého Slovenska, ktorí tvoria podstatnú časť ošetrených pacientov.

Okrem kompletnej oftalmologickej starostlivosti klinika zabezpečuje špecializovanú diagnostiku a liečbu vnútroočných nádorov, glaukómu, rohovkových ochorení, ochorení sietnice a stavov pri popálení a poleptaní oka. Významnú časť činnosti kliniky tvorí mikrochirurgia oka zameraná na operácie sivého zákalu, glaukómu, refrakčné operácie, transplantácie rohovky a operácie sietnice.
Pri Očnej klinike je zriadená rohovková banka, ktorá dodáva rohovky a skléry pre kliniky a očné oddelenia Slovenska za účelom transplantácie.
Očná klinika je akreditovaným pracoviskom na vykonávanie špecializačnej prípravy a skúšky z oftalmológie pre lekárov zo Slovenska ale aj zo zahraničia. Od roku 2006 Očná klinika vykonáva aj výučbu oftalmológie pre študentov všeobecného lekárstva na SZU.
Poliklinickú časť tvorí klinická, glaukómová, onkologická, cievna a laserová, rohovková a refrakčná, vitreoretinálna ambulancia.
Lôžková časť má dobrý štandard vybavenia: 10 lôžok a dve miestnosti pre jednodňovú chirurgiu. Každá izba má WC a kúpeľňu.
  

Diagnostické a terapeutické možnosti

Nádorové ochorenia oka
- diagnostika a liečba zhubných nádorov oka /diodový laser, bloková excízia /

Glaukóm
- diagnostika glaukómu, vyšetrenie zorného poľa počítačovým perimetrom,
- vyšetrenie terča zrakového nervu laser scanovacím systémom/HRT II, OCT/
- vyšetrenie predného segmentu oka laser scanovacím systémom /pachymetria, veľkosť dúhovko-rohovkového uhla/
- konzervatívna a chirurgická liečba glaukómu špecializovaná na shuntové operácie

Rohovkové ochorenia
- diagnostika rohovkových ochorení
- vyšetrenie rohovky počítačovým rohovkovým topografom, endotelovým mikroskopom,
- pachymetria
- transplantácie rohovky(perforačné transplantácie, predné lamelárne, endoteliálne transplntácie)
- korekcia astigmatizmu nárezmi rohovky
- chirurgická liečba keratokonusu s použitím rohovkových implantátov

Ochorenia sietnice
- diagnostika cievnych ochorení sietnice /vekom podmienená degenerácia makuly, diabetická retinopatia, stavy spojené s uzáverom ciev sietnice, ochorenia chorioidey/ pomocou fluoresceínovej angiografie, laser scanovacej techniky
- liečba sietnicových ochorení lasermi /argón, diódový laser / alebo operácie
- liečba sietnicových ochorení intravitreálnou aplikáciou anti – VEGF látok
- chirurgická liečba ochorení sietnice najnovšími technikami

Ochorenia sivého zákalu
- diagnostika sivého zákalu
- chirurgická liečba sivého zákalu s implantáciou najmodernejších vnútroočných šošoviek a najnovšími operačnými technikami
- liečba sekundárnej katarakty YAG laserom, pulírovaním zadného puzdra, alebo pars plana kapsulektómia

Refrakčné operácie
- korekcia všetkých druhov refrakčných chýb oka pomocou implantácie fakických vnútro-
očných šošoviek alebo nárezom rohovky proti astigmatizmu

Rohovková banka
- Získava od vhodných darcov rohovky a skléry pre potreby transplantácie (perforačné, , predné lamelárne, endoteliálne transplntácie).
 

Univerzitná nemocnica 
Bratislava
Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
Antolská 11
851 07 Bratislava

sekretariát prednostu 02/68672039, ocne.sekretariat@pe.unb.sk
primárka: 02/68672838, vodrazkova@pe.unb.sk
vedúca sestra: 02/68673263, medekova@pe.unb.sk
oddelenie: 02/68672823, -2820

 
AMBULANCIE
 
 
Aplikácia liekov do sklovca - zákrok zachraňujúci zrak. 
 
 
Upozornenie: Video obsahuje zábery, ktoré môžu byť nevhodné pre citlivé povahy.späť