Oftalmologická angiografická ambulancia FAG

Lekári:

MUDr. Ľubica Šimečková, MUDr. Ivana Kopčáková, MUDr. Jaroslav Hasa, MUDr. Jela Valášková, MUDr. Zuzana Svetlošáková

Sestrička:

Alena Kamenická

Tel.č:

02/482 34 903
Prestávka 12.30 - 13.00