Oftalmologická - cievna

Nemocnica Ružinov

prízemie nemocničnej polikliniky, č. dv 49

Lekári:

MUDr. Jaroslav Hasa, CSc., MUDr. Silvia Krajčovičová

Sestrička:

Olympia Petráková

Tel.č:

02/48234916

Obedná prestávka: 12.00 - 12.30