Oftalmologická diabetologická ambulancia

prízemie nemocničnej polikliniky, č. dverí 37

Lekári:

MUDr. Patrícia Krajčová, PhD.,

Sestrička:

Hummlerová Anna

Tel.č:

02/482 34 781
Obedná prestávka: 12:30-13:00