Oftalmologická konziliárna ambulancia

Nemocnica Ružinov

prízemie nemocničnej polikliniky, č. dv 42

Lekári:

MUDr. Dana Brósková

Sestrička:

Jaroslava Satinová

Tel.č:

02/482 34 401
Obedná prestávka: 12:30-13:00