Oftalmologická konziliárna ambulancia

Nemocnica Ružinov

prízemie nemocničnej polikliniky, č. dv 42

Lekári:


Sestrička:

Jaroslava Satinová

Tel.č:

02/482 34 401
Obedná prestávka: 12:30-13:00