Onkooftalmologická ambulancia

Nemocnica Ružinov

prízemie nemocničnej polikliniky, č. dverí 37

Lekári:

Prof.MUDr. Mgr. Alena Furdová, PhD., MPH., MSc.

Sestrička:

Anna Hummlerová

Tel.č:

02/482 34 781