Ortopedická ambulancia II.

Nemocnica Ružinov

I.posch., nemocničná poliklinika, č. dv. 98

Lekári:

MUDr. Jozef Beňuška, MUDr.,CSc. Peter Maresch, MUDr. Miroslav Bdžoch, PhD., MPH, MUDr. Igor Jančík PhD., MUDr. Peter Vilček, MUDr. Matej Majerčík

Sestrička:

Miriam Hercegová

Tel.č:

02/ 48 234 802
7.00 - 8.00 príprava ambulancie, odbery
Prestávka 12.00 - 12.30