Ortopedická ambulancia IV.

Nemocnica Ružinov

I.posch., nemocničná poliklinika, č. dv. 104

Lekári:

MUDr. Cyprián Kopáč, PhD., MUDr. Jozef Beňuška, MUDr. Karol Novorolský, MUDr. Ali Varahram, MUDr. Michal Krajčovič, MUDr. Nikoleta Čembová, MUDr. Naser B A Attaey

Sestrička:

Margita Brozová

Tel.č:

02/ 48 234 804
 7.00 - 8.00 príprava ambulancie, odbery
Prestávka 12.00 - 12.30