Pacienti hospitalizovaní v Univerzitnej nemocnici Bratislava budú mať možnosť voliť prezidenta SR priamo v nemocnici.

vlajka
Obrázok ku správe: Pacienti hospitalizovaní v Univerzitnej nemocnici Bratislava budú mať možnosť voliť prezidenta SR priamo v nemocnici.

Voľby prezidenta SR 2019 sa v našej nemocnici uskutočnia dňa 30.03.2019. V tento deň bude pacientom umožnené voliť priamo do prenosnej volebnej urny. V prípade záujmu voliť, je potrebné informovať personál oddelenia/kliniky, ktorý má  kontakty na členov volebnej komisie príslušného okrsku a vedia ich o tomto upovedomiť.
Podmienkou na účasť vo voľbách je hlasovací preukaz, ktorý si môžu občania vybaviť v mieste svojho trvalého bydliska, alebo trvalý pobyt na území okrsku.