Pacientka Neurochirurgickej kliniky LF UK, SZU, UNB reaguje listom na nepravdivé články

NEUROCHIRURGIA
Obrázok ku správe: Pacientka Neurochirurgickej kliniky LF UK, SZU, UNB reaguje listom na nepravdivé články
Vážené riaditeľstvo Univerzitnej nemocnice Bratislava,
 
Aj napriek tomu, že som sa ešte úplne neuzdravila, chcem sa už teraz poďakovať celému tímu lekárov a sestričiek z Neurochirurgickej liniky Kramáre za pomoc pri záchrane môjho života, pánovi primárovi Okapcovi za profesionálny výkon pri ošetrení mojej aneuryzmy, a predovšetkým pánovi docentovi Andrejovi Šteňovi, prednostovi Neurochirurgickej kliniky Kramáre za jeho príkladnú starostlivosť.
 
Vyhlasujem, že som dôkladne oboznámená s celým mojim prípadom a je mi veľmi ľúto, že som bola zatiahnutá do pravdepodobne mediálnej reklamy rozbiehajúceho sa súkromného centra, lebo presne takto vnímam článok "Pacient na poslednom mieste?", ktorý bol uverejnený dňa 25.01.2018 v týždenníku Plus 7 dní, ktorý veľmi skreslene a výrazne nepravdivo popisuje môj prípad. Považujem za neskutočné, že v stave, keby som ešte ležala v nemocnici už na neurológii na Antolskej, ale samozrejme ešte veľmi zoslabnutá ( s rehabilitáciou sme len začínali), ma bez predchádzajúceho ohlásenia zobudila novinárka z Plus 7 dní, ktorá sa ma v následnom, mne nie veľmi príjemnom, rozhovore snažila nepravdivo presvedčiť, ako som bola údajne poškodená. 
Takisto považujem za absurdné, že sa o údajnom pochybení lekárov z Kramárov pri mojom ošetrovaní pokúšali presvedčiť mojich rodičov lekári zo súkromného centra, tak propagovaného daným článkom, ktorí následne sami zhodnotili výsledok ošetrenia mojej mozgovej výdute na CT ako úplne v poriadku.
 
Považujem za veľmi nekorektné, že môj príbeh bol medializovaný aj napriek môjmu nesúhlasu, ako aj výslovnému nesúhlasnému stanovisku mojich rodičov, ktoré zaslali priamo šéfredaktorovi Plus 7 dní. Navyše článok bol napísaný do značnej miery nepravdivo a tak, že významne poškodzuje práve tých, ktorí sa o záchranu môjho života zasadili najviac. Po zhodnotení môjho prípadu, a to aj nestrannými osobami, som absolútne presvedčená , že na Neurochirurgickej klinike na Kramároch ani následne na NÚSCH nielen že neprišlo k žiadnemu poškodeniu môjho zdravotného stavu, ale naopak som presvedčená, že len vysoká profesionalita a obrovské nasadenie tamojších lekárov a sestričiek mi zachránili život a zdravie.
 
Nariek tomu, že môj zdravotný stav ešte stále vyžaduje odbornú starostlivosť, chodím, už sa takmer normálne hýbem, pomaly silniem a začínam sa konečne tešiť zo života.
 
ĎAKUJEM ZA VŠETKO.
 
S pozdravom 
 
pacientka Neurochirurgickej kliniky Kramáre
 
Plné meno, podpísaný list, ako aj súhlas so zverejnením listu máme dispozícii.
 
List bol odoslaný pacientkou 1.2.2018.