Pľúcna konziliárna ambulancia

Nemocnica Ružinov

blok D II.posch.

Lekári:

MUDr.Mária Lisá

Sestrička:

Tel.č:

02/48234843