Pneumoftizeologická ambulancia I.

Nemocnica akademika Ladislava Dérera

medziposchodie budova infekčného pavilónu, č. dv. 5

Lekári:

MUDr. Monika Sojková

Sestrička:

Jana Ďurejová

Tel.č:

02/ 59 54 2775
Pacientov objednávame telefonicky v čase 7.00h až 8.00h