Pneumoftizeologická ambulancia II.

Nemocnica akademika Ladislava Dérera

medziposchodie budova infekčného pavilónu, č. dv. 8

Lekári:

MUDr. Katarína Dostálová

Sestrička:

Elena Velická

Tel.č:

02/ 59 54 2543
Pacientov objednávame mailom alebo telefonicky. Uprednostňujeme mailom: pneumologicka2@kr.unb.sk,  alebo pneumologicka@gmail.com, ak telefonicky, tak v čase 12.00h až 13.00h. Priebežne vybavujeme akútne stavy, o ktorých poradí a miere urgentnosti rozhoduje lekár po zhodnotení závažnosti problému.