Pneumoftizeologická ambulancia II.

Nemocnica akademika Ladislava Dérera

medziposchodie budova infekčného pavilónu, č. dv. 8

Lekári:

MUDr. Katarína Dostálová

Sestrička:

Elena Velická

Tel.č:

02/ 59 54 2543