Počas Svetového týždňa glaukómu sa budú v Univerzitnej nemocnici Bratislava realizovať bezplatné merania vnútroočného tlaku

Nemocnica Ružinov
Obrázok ku správe: Počas Svetového týždňa glaukómu sa budú v Univerzitnej nemocnici Bratislava realizovať bezplatné merania vnútroočného tlaku
Svetový týždeň glaukómu sa začína 11. marca a potrvá do 17. marca. Jeho cieľom je upozorniť na riziká spojené s týmto ochorením, zdôrazniť potrebu prevencie a dodržiavania liečby. V uvedenom týždni otvoria svoje ambulancie pre záujemcov oční lekári z Univerzitnej nemocnice Bratislava a bezplatne zmerajú záujemcom vnútroočný tlak.
Základným rizikovým faktorom vzniku glaukómu a zároveň kľúčovým signálom, že s našimi očami niečo nie je v poriadku je zvýšený vnútroočný tlak. Vďaka včasnej liečbe tak môžu predísť alebo minimálne oddialiť trvalé poškodenie zraku, ktoré glaukóm spôsobuje. Napriek tomu, že dnes máme k dispozícii množstvo efektívnych spôsobov na liečbu glaukómu, pacienti sa k nej však nie vždy stavajú celkom zodpovedne, čo vo významnej miere ovplyvňuje priebeh ochorenia. Bezbolestný priebeh glaukómu im dáva často pocit, že sa nič vážne nedeje a do očných ambulancií prichádzajú až keď je oko tak poškodené, že sa mu nedá pomôcť. „Disciplína v dodržiavaní liečby chronických ochorení je veľmi slabá, najmä v prípadoch, keď ide o bezbolestné a bezpríznakové ochorenia, čo platí aj pri glaukóme. Navyše, žiaden pacient nepríde a otvorene nepovie, že si kvapky do očí nedáva. Pritom liečiť môžeme iba tých pacientov, ktorí liečbu užívajú,“ vysvetľuje MUDr. Erika Vodrážková, primárka očného oddelenia z Nemocnice sv. Cyrila a Metoda v Bratislave a prezidentka Slovenskej glaukómovej spoločnosti. Glaukóm je spoločné pomenovanie ochorenia očí, ktoré poškodzujú optický nerv zväčša zvýšeným vnútroočným tlakom. Ak ho nediagnostikujeme a neliečime, dochádza k výpadku zorného poľa. Progresia ochorenia vyúsťuje v úplnú slepotu, neskôr sa stráca aj priame videnie. Glaukóm je tak druhou najčastejšou príčinou slepoty na svete, trpia ním minimálne 2% ľudí. Najzákernejšie na ňom je, že väčšina ľudí vôbec netuší, že sa týka aj ich a situáciu začínajú riešiť až keď majú zrak už nezvratne poškodený. Preto má toto ochorenie oprávnene prezývku „Tichý zlodej zraku“.

Ľudia sa síce očami dívajú stále, no na samotné oči len zriedkavo. To, že so zrakom nie je niečo v poriadku, väčšinou zistia, keď je už problém v rozvinutom štádiu. Veľmi často je zanedbávaná pravidelná kontrola vnútroočného tlaku, ktorý je zásadným činiteľom vo vplyve na progresiu ochorenia. Vyšetrenie sa odporúča každému od 40. roku života aspoň raz za tri roky, pri rizikových pacientoch častejšie. Verejné merania vnútroočného tlaku pri príležitosti svetového dňa glaukómu je ideálnou príležitosťou pre každého, aby si skontroloval svoj zrak bez toho, aby sa musel objednávať alebo čakať u svojho oftalmológa.
 

Bezplatné vyšetrenia vnútroočného tlaku sa budú realizovať v nasledovné dni:
12.3.2018, 12.00 – 15.00 hod. UNB Nemocnica Ružinov, MUDr Ferková – ambulancia č. 50
 
13.3.2018, 12.00 - 15.00 hod. UNB Nemocnica Ružinov, MUDr.Lilová ambulancia č. 51
 
15.3.2018, 12.00-15.00 hod. UNB Nemocnica Ružinov, MUDr.Sekáč, MUDr.Hudáková ambulancia č. 51
 
15.3.2018, 12.00 - 15.00 hod. UNB Nemocnica sv.Cyrila a Metoda, glaukomovbá ambulancia – Poliklinika I.poschodie, MUDr.Vodrážková, MUDr.Majtánová, MUDr.Poropatichová, MUDr.Juhanesovičová