Príjazdová cesta k Centrálnemu príjmu na Kramároch dostala nový asfaltový povrch.

príjazdová cesta CP Kramáre 1
Obrázok ku správe: Príjazdová cesta k Centrálnemu príjmu na Kramároch dostala nový asfaltový povrch.
Príjazdová cesta k Centrálnemu príjmu v Nemocnici akad. L. Dérera na Kramároch je od utorka (3.7.2018) zrekonštruovaná. Príjazdová komunikácia dostala nový asfaltový povrch a tiež hydroizoláciu,
ktorá bola potrebná, aby cestu chránila pred prípadným zatečením vody. K ceste bol navyše vybudovaný nájazd k CP pre imobilných a nevidiacich pacientov.
Okrem rekonštrukcie príjazdovej cesty je v súčasnosti realizovaná aj komplexná rekonštrukcia Centrálneho prijímacieho oddelenia v nemocnici na Kramároch. V najbližšom období budú tieto práce ukončené a zrekonštruované priestory budú slúžiť predovšetkým pacientom, v neposlednom rade sa zvýši aj komfort práce lekárov a zdravotníckym pracovníkov,“ povedal generálny riaditeľ Univerzitnej nemocnice Bratislava, Juraj Kovács.
Rekonštrukčné práce prebiehali štyri dni, v súčasnosti je príjazdová cesta v plnej prevádzke a bez obmedzení.

príjazdová cesta CP Kramáre 1

príjazdová cesta CP Kramáre 2