Reprodukčná medicína v Univerzitnej nemocnici Bratislava

Antolska
Obrázok ku správe: Reprodukčná medicína v Univerzitnej nemocnici Bratislava
Byť mamou je prirodzenou túžbou väčšiny žien. V súčasnosti sa stále viac párov obracia so žiadosťou o pomoc na odborníkov z reprodukčnej medicíny. Čím je tento jav spôsobený a akou cestou za vytúženým bábätkom musí prejsť pár, aby si mohol hovoriť RODINA?

Univerzitná nemocnica Bratislava po štyroch rokoch spolu so Slovenskou televíziou znovu pripravili televízny dokument, zaoberajúci sa reprodukčnou medicínou. Na úvod treba zdôrazniť, že ide o jednu z najprogresívnejšie sa vyvíjajúcich multidisciplinárnych oblastí modernej medicíny, ktorá zahŕňa všetky vedné odbory venujúce sa ľudskej reprodukcii, jej fyziológii, diagnostike a liečbe jej porúch, ale i etickým a právnym aspektom spojeným s novými prístupmi k riešeniu mnohých celospoločenských otázok.

Široká oblasť vedných odborov, ktoré zdokonaľujú liečbu porúch ľudskej plodnosti metódami asistovanej reprodukcie a majú úzky vzťah ku gynekológii a pôrodníctvu, ako je gynekologická endokrinológia, neinvazívna aj invazívna sonografia, reprodukčná endoskopická diagnostika a liečba i ďalšie, prechádza búrlivým rozvojom. Ide o odbory, ktoré študujú reprodukciu v oblasti humánnej embryológie, andrológie, imunológie, kryobiológie či genetiky až po molekulárnu úroveň. Úžasné pokroky urobila a robí aj farmakológia a technologické disciplíny. Dnes už nie je možné jednotlivé odbory presne „zaškatuľkovať”, pretože ich hranice sa prelínajú a klasické delenie na „klinické” a „paraklinické” odbory v tejto oblasti vedy stráca zmysel a racionálny základ.

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11883/137655

RTVS: Reprodukčná medicína - Byť mamou nie je samozrejmé