Spondylochirurgická amb.

Nemocnica Ružinov

I.posch. nemocničná poliklinika, č. dv. 99

Lekári:

MUDr. Ján Paukovic, CSc., MUDr. Juraj Horváth, PhD., MUDr. Peter Tisovský, PhD., MUDr. Andrej Švec, PhD.,
MUDr. Božík

Sestrička:

Tel.č:

02/48234286
12.00 - 12.30 prestávka